وحید قاسمی عهد -روزنامه شهروند

شماره ۸۶۶ |      ۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۹ خرداد

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان زماني به تصويب (ارديبهشت‌ سال ٩٥) مي‌رسد كه نتایج طرح آمارگیری نیروی‌كار مركز آمار ایران در‌ سال ١٣٩٤ نشان می‌دهد، تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیكار) در كشور ٢٤میلیون و ٧٠١‌هزار و ١٧٧ نفر است كه از این تعداد ٢‌میلیون و ٧٢٩‌هزار و ٩٢ نفر بیكار هستند. با توجه به مذاكرات نمايندگان مجلس هدف از اجرای طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان فراهم‌کردن مسیرهای شغلی برای بيكاران و رفع معضل بزرگي به نام بيكاري است. هرچند حل مشكل بيكاري در هر كشوري با ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد ميسر است، اما در كنار اين امر مهم، قانونگذار با ايجاد موانعي تلاش بر اين داشته است كه فرصت‌هاي شغلي موجود را نيز براي بيكاران حفظ كند. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ در اجراي اصل ١٤١ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران نمونه‌هايي از اين تلاش‌ها هستند. درخصوص منع اشتغال بازنشستگان پيش از اين قانون جديدالتصويب، محدوديت‌هايي وجود داشته است، مثلا درخصوص بازنشستگان تامين‌اجتماعي طبق تبصره٧ قانون بازنشستگي پيش از موعد بيمه‌شدگان تامين‌اجتماعي چنانچه بازنشسته مشغول به‌كار مي‌شد، مستمري وي قطع مي‌شد، يا درخصوص بازنشستگان  مشمول قانون استخدام كشوري مواد ٩٠ و ٩١ قانون استخدام كشوري محدوديت‌هايي را اعمال مي‌كرد. دايره شمول قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان اين قانون دايره شمول بيشتري نسبت به قوانين سابق دارد، در ابتداي امر در تعريف گستره مفهوم و مصاديق بازنشسته، در قوانين پيشين به‌طور جداگانه بازنشستگان تامين اجتماعي و استخدام كشوري (خدمات مديريت كشوري) را تحت‌شمول حكم قرار مي‌داد.  اما در قانون جديد با توجه به اطلاق واژه بازنشسته، هرشخصي كه طبق قوانين ايران بازنشسته شود، مشمول حكم قانون است. بر اين پايه علاوه‌بر بازنشستگان قانون تامين اجتماعي كليه بازنشستگان  با هر نوع بازنشستگي را دربر مي‌گيرد.

منبع : روزنه ای به حقوق ایران و حقوق بیگانه |بررسی حقوقی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
برچسب ها : بازنشستگان ,كشوري ,ممنوعیت ,قوانين ,استخدام ,درخصوص ,استخدام كشوري ,قانون ممنوعیت ,بکارری بازنشستگان ,ممنوعیت بکارری ,تامين اجتماعي ,ممنوعیت